Articles


Mr.Madhukar Bhosale as chief Guest at a programme in GalGale(Kagal Taluka)

Pravas Vithalachya darshanacha….Maulichya bheticha dhyas….Majya Shabdat

Maharashtrachya kimbhuna aplya bharat deshachya sanskrutik aani dharmik vatchalitil ek soneri paan mhanje pandharichi vari..jagat anek dharmik sohale hotat paan vitthalachya odhine 21 divas paus vara zelat alandi te pandharpur antar payi chalne tehi mansawi anandane..

Asaa sohala matr jagat ekmev asel….tya mulech me ya sohlyat kahi divas sahabhagi zalo ani he anubhavachi choti shidori tayaar keli…..Nakich sarvanha avdel……

— Madhukar Sharad Bhosale.
Few more articles

Picture Gallery


Picture Gallery

Pictures


Article

Articles

Show All

Anna Hazare – pravas

Anna hajare yanchyababat sangave titke kamii..amchya pidhine swatantryacha ladha nahii pahiila gandhi nahii pahiile paan lokpal chya nimmitane to ladhahi anubhavala aani anna navache gandhihi……aana kagal(Kolhapur) yethe lokpal babat sabhesathi 26 march 2011 roji aale hote..maze saubhagya ki ti sabha cover karnechi sandhi milali…tyach sabhechi ek vegli news lihun aanacha vedh ghenyacha kelele ha ek prayatna..Jaroor vachaa

— Madhukar Sharad Bhosale.


Picture Gallery

Article


Ambika Bhaweshwari Yatra – Koulge village

Ambika Bhawesgwari Yatra
Daily pudhari (Kolhapur edition) -10th March 2011
No comments yet.

You must be logged in to post a comment.

No trackbacks yet.